Prospective Students

News & Events

            กำหนดให้บริการจองชุดครุยและเสื้อราชประแตนสำหรับบัณฑิต ม.อ.ปัตตานี

            มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันมหิดลและวันประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง

            ม.อ.ปัตตานี ร่วมแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566 รวม 34 คน

            คณะศึกษาศาสตร์ รับนักเรียนกลุ่มสวัสดิการบุตรบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อเข้าศึกษาต่อ ในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา) ประจำปีการศึกษา 2567

            ม.อ.ปัตตานีจัดงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 30 รวม 9 วัน 9 คืน

            รับสมัครผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหาร ภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี


ยังไม่มีข่าวค่ะ


            ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (งานก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิชาชีพศึกษาศาสตร์)

          โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา)ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด และเสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติจำนวน 10 รายการ

          ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการโครงการทัศนศึกษาต่างประเทศ ปีการศึกษา 2566 ณ ประเทศญี่ปุ่น

          โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา) ประกวดราคาจ้างเหมาบริการโครงการทัศนศึกษาต่างประเทศ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ณ ประเทศญี่ปุ่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการ วมว.

          ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการโครงการทัศนศึกษาต่างประเทศ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ณ ประเทศตุรกี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

          ประกวดจ้างเหมาบริการโครงการทัศนศึกษาต่างประเทศ ปีการศึกษา 2566 ณ ประเทศตุรกีด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

PSU Story

FACULTY


Contact Us

  Address
181 หมู่ที่ 6 ถนนเจริญประดิษฐ์ ตำบลรูสะมิแล
อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
181 Charoenpradit Rd, Rusamilae, Muang,
Pattani 94000 THAILAND
  Phone Number

0-7331-3928 - 31

  E-mail

งานประชาสัมพันธ์ : pr.pattani@psu.ac.th

webmaster : ccpn.web@psu.ac.th