สิ่งอำนวยความสะดวก
หอพักนักศึกษา

หอพักนักศึกษา

        หอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มี 10 หอพัก สามารถรองรับนักศึกษาได้ทั้งหมด จำนวน 3,250 คน แบ่งเป็นหอพักนักศึกษาชาย 5 หอพัก รองรับนักศึกษาได้ จำนวน 1,226 คน ได้แก่ หอพัก 1 – 4, 9 และหอพักหญิง 5 หอพัก รองรับนักศึกษาได้ จำนวน 2,024 คน ได้แก่ หอพัก 5 – 8, 10 และ
หอพักในกำกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำนวน 2 อาคาร รองรับนักศึกษาได้ จำนวน 1,072 คน

โรงอาหาร

โรงอาหารจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม ผลไม้ จำนวน 3 โรง

โรงอาหารลานอิฐ

โรงอาหารลานประดู่

โรงอาหารลานเล

ห้องคอมพิวเตอร์

ห้องปฏิบัตการคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 ห้อง รองรับการใช้งานพร้อมกันทั้งหมด 200 เครื่อง

หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้

หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ เปิดบริการเวลา 08.30-21.30 น.
เสาร์ เปิดบริการเวลา 09.00-20.00 น.
อาทิตย์ เปิดบริการเวลา 09.00-17.00 น.

รถพลังงานไฟฟ้า

BlueTs รถพลังงานไฟฟ้า บริการรับ-ส่งนักศึกษาและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

หน่วยพยาบาล

WiFi

ฟรี wifi ภายในมหาวิทยาลัย และ eduroam wifi สำหรับใช้งานในหน่วยงานอื่นๆภายนอกมหาวิทยาลัย