ติดต่อ


สถานที่ติดต่อ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

181 หมู่ที่ 6 ถนนเจริญประดิษฐ์ ตำบลรูสะมิแล
อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000

โทร. 0 7331 3928 - 31

E-mail :

   งานประชาสัมพันธ์