รายละเอียดข่าว


ม.อ.ปัตตานี ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ และ ศอบต. เชื่อมสัมพันธภาพคณะทูตกลุ่มประเทศ OIC หนุนเสริมความร่วมมือพัฒนาศักยภาพด้านเศรษฐกิจ และการศึกษา แก่สังคมสามจังหวัดชายแดนใต้
    นที่ 12 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ อุทยานการเรียนรู้ยะลา (TK Park ยะลา) ผศ.ดร.บดินทร์  แวลาเตะ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตปัตตานี ผศ.ดร.มูหัมมัดรอฟลี  แวหะมะ คณบดีคณะวิทยาการอิสลาม พร้อมด้วย อาจารย์นันทิดา กูลเกื้อ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจและสานสัมพันธ์คณะทูตกลุ่มประเทศมุสลิม (OIC) ประจำปี 2567 เพื่อสื่อสารสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถานการณ์ในพื้นที่นโยบายรัฐบาลและการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในระดับส่วนกลางและในระดับพื้นที่ อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมือกับนานาชาติ ในการพัฒนาพื้นที่ดังกล่าว ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม และการศึกษา ซึ่งจัดโดยศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดขายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ มีคณะทูตลงพื้นที่ในครั้งนี้ ประกอบด้วย เอกอัครราชทูตและผู้แทนต่างประเทศประจำประเทศไทย จำนวน 8 ประเทศ ได้แก่ เอกอัครราชทูตบรูไน เอกอัครราชทูตอียิปต์ เอกอัครราชทูตอิหร่าน อุปทูตประเทศมาเลเซีย มัลดีฟ ไนจีเรีย รองหัวหน้าสำนักงานเอกอัครราชทูตอินโดนีเซีย และรองหัวหน้าสำนักงานสถานกงสุลใหญ่อุซเบกิสถาน