รายละเอียดข่าว


ขอเชิญเข้าร่วมงาน การสัมมนาพหุภาคีในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง และสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โหม๋ภาคีพร้อมพรั่ง เพิ่มพลังแก้จนปรับปรนผลงานความรู้ เทคโนโลยีพร้อมใช้ โยงใยสู้ชุมชนนักปฏิบัติ