ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
          คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

          คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับสมัครบุคคลเป็นผู้รับจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งจัดหารายได้

          ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดกองบริหารวิชาการและวิจัยวิทยาเขตปัตตานี สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี

          ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัดกองยุทธศาสตร์และพัฒนาวิทยาเขตปัตตานี สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี

          ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งช่างไฟฟ้า สังกัดกองกายภาพและสิ่งแวดล้อมวิทยาเขตปัตตานี สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี-- ยังไม่มีข่าวค่ะ --


-- ยังไม่มีข่าวค่ะ --


-- ยังไม่มีข่าวค่ะ --