ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
          ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา สังกัดกองบริหารทรัพยากรวิทยาเขตปัตตานี สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี

          ประกาศขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ครั้งที่ 1 สังกัดศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล วิทยาเขตปัตตานี สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี

          ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นผู้รับจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย สังกัดกองกายภาพและสิ่งแวดล้อมวิทยาเขตปัตตานี

          ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นผู้รับจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งช่างประปา สังกัดกองกายภาพและสิ่งแวดล้อมวิทยาเขตปัตตานี

          ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัดกองยุทธศาสตร์และพัฒนาวิทยาเขตปัตตานี-- ยังไม่มีข่าวค่ะ --


          ม.อ.ปัตตานี น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ร่วมบันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

          ขอเชิญเข้าร่วมงาน การสัมมนาพหุภาคีในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง และสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โหม๋ภาคีพร้อมพรั่ง เพิ่มพลังแก้จนปรับปรนผลงานความรู้ เทคโนโลยีพร้อมใช้ โยงใยสู้ชุมชนนักปฏิบัติ

          คณะผู้บริหาร ม.อ.ปัตตานี ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการปอเนาะสานใจสู่การพัฒนา เสริมสร้างศักยภาพครูและผู้ช่วยโต๊ะครู ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

          ม.อ.ปัตตานี ร่วมหารือกับไทยพีบีเอส สื่อสาธารณะท้องถิ่นและภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคม ขับเคลื่อนการจัดตั้งศูนย์สร้างสรรค์สื่อเพื่อสาธารณะชายแดนใต้

          ม.อ.ปัตตานี จัดโครงการพัฒนาอาจารย์สู่ความเป็นเลิศด้านการสอนหัวข้ออบรมเกณฑ์การประเมินตามกรอบสมรรถนะอาจารย์-- ยังไม่มีข่าวค่ะ --


-- ยังไม่มีข่าวค่ะ --