ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
          ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานทั่วไป สังกัดกองกายภาพและสิ่งแวดล้อมวิทยาเขตปัตตานี

          ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้รับจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย สังกัดกองกายภาพและสิ่งแวดล้อมวิทยาเขตปัตตานี

          ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้รับจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานวิทยุ สังกัดกองกายภาพและสิ่งแวดล้อมวิทยาเขตปัตตานี

          ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้รับจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด สังกัดกองกายภาพและสิ่งแวดล้อมวิทยาเขตปัตตานี

          ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้รับจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งช่างประปา สังกัดกองกายภาพและสิ่งแวดล้อมวิทยาเขตปัตตานี-- ยังไม่มีข่าวค่ะ --


          มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันมหิดลและวันประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง

          ม.อ.ปัตตานี ร่วมแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566 รวม 34 คน

          คณะศึกษาศาสตร์ รับนักเรียนกลุ่มสวัสดิการบุตรบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อเข้าศึกษาต่อ ในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา) ประจำปีการศึกษา 2567

          ม.อ.ปัตตานีจัดงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 30 รวม 9 วัน 9 คืน

          รับสมัครผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหาร ภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี-- ยังไม่มีข่าวค่ะ --


-- ยังไม่มีข่าวค่ะ --