Prospective Students

News & Events

            ม.อ.ปัตตานี น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ร่วมบันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

            ขอเชิญเข้าร่วมงาน การสัมมนาพหุภาคีในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง และสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โหม๋ภาคีพร้อมพรั่ง เพิ่มพลังแก้จนปรับปรนผลงานความรู้ เทคโนโลยีพร้อมใช้ โยงใยสู้ชุมชนนักปฏิบัติ

            คณะผู้บริหาร ม.อ.ปัตตานี ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการปอเนาะสานใจสู่การพัฒนา เสริมสร้างศักยภาพครูและผู้ช่วยโต๊ะครู ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

            ม.อ.ปัตตานี ร่วมหารือกับไทยพีบีเอส สื่อสาธารณะท้องถิ่นและภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคม ขับเคลื่อนการจัดตั้งศูนย์สร้างสรรค์สื่อเพื่อสาธารณะชายแดนใต้

            ม.อ.ปัตตานี จัดโครงการพัฒนาอาจารย์สู่ความเป็นเลิศด้านการสอนหัวข้ออบรมเกณฑ์การประเมินตามกรอบสมรรถนะอาจารย์

            ม.อ.ปัตตานี ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ และ ศอบต. เชื่อมสัมพันธภาพคณะทูตกลุ่มประเทศ OIC หนุนเสริมความร่วมมือพัฒนาศักยภาพด้านเศรษฐกิจ และการศึกษา แก่สังคมสามจังหวัดชายแดนใต้


ยังไม่มีข่าวค่ะ


            ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

            ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะและไฟฟ้าบริเวณสนามกีฬาใหม่ (สนามกีฬาบาสเกตบอล สนามตะกร้อ และสนามวอลเลย์บอลชายหาด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

            ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิชาชีพศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

            ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

            ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

          ประกาศผู้ชนะ การประกวดราคาจ้างเหมาบริการโครงการทัศนศึกษาต่างประเทศ ปีการศึกษา 2567 ณ ประเทศญี่ปุ่น

PSU Story

FACULTY


Contact Us

  Address
181 หมู่ที่ 6 ถนนเจริญประดิษฐ์ ตำบลรูสะมิแล
อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
181 Charoenpradit Rd, Rusamilae, Muang,
Pattani 94000 THAILAND
  Phone Number

0-7331-3928 - 31

  E-mail

งานประชาสัมพันธ์ : [email protected]

webmaster : [email protected]