แนะนำมหาวิทยาลัย

เพลงประจำมหาวิทยาลัย

เพลงประจำมหาวิทยาลัย


เพลงดั้งเดิม ขับร้องโดยวงดนตรีสุนทราภรณ์

พริ้วศรีตรัง
ยังไม่ลืมศรีตรัง
เขตรั้วสีบลู
สงขลานครินทร์
แดนสรวง
ร่มศรีตรัง
ถิ่นศรีตรัง
ทะเลสีบลู
ลาร่มศรีตรัง
รำวงน้องก็อีกราย

เพลงเรียบเรียงเสียงประสานใหม่ ขับร้องโดยสมิหราคอรัส

พริ้วศรีตรัง
ยังไม่ลืมศรีตรัง
เขตรั้วสีบลู
สงขลานครินทร์
แดนสรวง
ร่มศรีตรัง