รายละเอียดข่าว


คณะผู้บริหาร ม.อ.ปัตตานี ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการปอเนาะสานใจสู่การพัฒนา เสริมสร้างศักยภาพครูและผู้ช่วยโต๊ะครู ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
    เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2567 เวลา 09.40 น.  ณ ห้องประชุมวิจารณ์ศุภกิจ ชั้น 3 สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรภาคย์ ไมตรีพันธ์  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม วิทยาเขตปัตตานี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรวุฒน์ ช่อไม้ทอง คณบดีคณะรัฐศาสตร์  ดร.ฮาฟีส สาและ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต  ทีมบริหารคณะและนักวิจัย ให้การต้อนรับ นายอารีย์ วงศ์อารยะ ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิ สานใจไทย สู่ใจใต้    เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการปอเนาะสานใจฯ สู่การพัฒนา โดยมี ร้อยตำรวจโทอาทิตย์ บุญญะโสภัต เลขาธิการมูลนิธิ สานใจไทย สู่ใจใต้ และนายกสมาคมสถาบันปอเนาะ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้แทนส่วนราชการ  ผู้แทนสถาบันปอเนาะ จำนวน 40 แห่ง เข้าร่วมการประชุม