ติดต่อเจ้าหน้าที่คณะ

1.  คณะศึกษาศาสตร์

ชื่อ-สกุล เจ้าหน้าที่ :

คุณศินีนาฎ พรหมพันธ์

โทรศัพท์ภายใน :

0-7333-1301

โทรศัพท์มือถือ :

-

Line id :

-

Email :

-

Facebook Page :

Study at EDU PSU - เรียนต่อคณะศึกษาศาสตร์ ม.อ.

เว็บไซต์ :

https://edu.psu.ac.th/

ที่อยู่ติดต่อ :

คณะศึกษาศาสตร์

พิกัด GPS : 

https://maps.app.goo.gl/Et53uxBkUi4pD6VA9
2.  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ชื่อ-สกุล เจ้าหน้าที่ :

คุณริฎวาน หะมิดง

โทรศัพท์ภายใน :

0-7333-1304

โทรศัพท์มือถือ :

-

Line id :

hambal513

Email :

-

Facebook Page :

HUSO PSU - Faculty of Humanities and Social Sciences

เว็บไซต์ :

https://huso.psu.ac.th/th/

ที่อยู่ติดต่อ :

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

พิกัด GPS : 

https://maps.app.goo.gl/2Fp3rkptUQRDJ3L29
3.  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชื่อ-สกุล เจ้าหน้าที่ :

คุณพนิดา แซ่ตั้ง

โทรศัพท์ภายใน :

0-7331-3928 - 45

โทรศัพท์มือถือ :

098-028-0716

Line id :

fang.56

Email :

[email protected]

Facebook Page :

งานรับนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.อ. ปัตตานี

เว็บไซต์ :

https://www.sat.psu.ac.th

ที่อยู่ติดต่อ :

อาคาร 25 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

พิกัด GPS : 

https://maps.app.goo.gl/W9aogC2en38PNVgC8
4.  คณะวิทยาการอิสลาม

ชื่อ-สกุล เจ้าหน้าที่ :

คุณมัศณีย์ หะยีมายอ

โทรศัพท์ภายใน :

0-7331-3928 ต่อ 2241

โทรศัพท์มือถือ :

086-963-4063

Line id :

masnee4063

Email :

[email protected]

Facebook Page :

Faculty of Islamic Sciences - คณะวิทยาการอิสลาม ม.อ.ปัตตานี

เว็บไซต์ :

https://fais.pn.psu.ac.th/

ที่อยู่ติดต่อ :

ฝ่ายวิชาการ ชั้น 2 คณะวิทยาการอิสลาม

พิกัด GPS : 

https://maps.app.goo.gl/EoKQP2htsNJjVSKR6
5.  คณะศิลปกรรมศาสตร์

ชื่อ-สกุล เจ้าหน้าที่ :

คุณปัทมา สุวรรณจำรูญ

โทรศัพท์ภายใน :

073-337-707

โทรศัพท์มือถือ :

096-407-9550

Line id :

0964079550

Email :

[email protected]

Facebook Page :

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เว็บไซต์ :

https://finearts.pn.psu.ac.th

ที่อยู่ติดต่อ :

งานวิชาการ ชั้น 1 อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ (อาคาร 18)

พิกัด GPS : 

https://maps.app.goo.gl/7iD51tLQKoLBzZUv9
6.  คณะวิทยาการสื่อสาร

ชื่อ-สกุล เจ้าหน้าที่ :

คุณทวีศักดิ์ หมานเม๊าะ

โทรศัพท์ภายใน :

-

โทรศัพท์มือถือ :

081-767-6889

Line id :

0817676889

Email :

[email protected]

Facebook Page :

คณะวิทยาการสื่อสาร ม.อ. ปัตตานี

เว็บไซต์ :

www.commsci.psu.ac.th

ที่อยู่ติดต่อ :

สำนักงานคณะวิทยาการสื่อสาร ชั้น 2 อาคารคณะวิทยาการสื่อสาร (อาคาร 66)

พิกัด GPS : 

https://maps.app.goo.gl/7aMKzozK1jVm6nYe6
7.  คณะรัฐศาสตร์

ชื่อ-สกุล เจ้าหน้าที่ :

คุณซอลีฮีน อุษมานสกูลกิตติ์

โทรศัพท์ภายใน :

0-7333-0810

โทรศัพท์มือถือ :

-

Line id :

-

Email :

-

Facebook Page :

งานรับนักศึกษา คณะรัฐศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี

เว็บไซต์ :

https://www.polsci.psu.ac.th

ที่อยู่ติดต่อ :

คณะรัฐศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี

พิกัด GPS : 

https://maps.app.goo.gl/Dw4jD5q2DEwmh3q98
8.  คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี

ชื่อ-สกุล เจ้าหน้าที่ :

คุณวันยามีละห์ แก้วกับทอง

โทรศัพท์ภายใน :

-

โทรศัพท์มือถือ :

089-169-2477

Line id :

0891692477

Email :

-

Facebook Page :

คณะพยาบาลศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี

เว็บไซต์ :

https://nurpn.psu.ac.th/th/

ที่อยู่ติดต่อ :

คณะพยาบาลศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี

พิกัด GPS : 

https://maps.app.goo.gl/awd3ruQQAoVybs2j9

ยอดผู้เข้าชม : 1075 ครั้ง