ประกาศการจัดซื้อ จัดจ้าง


ลำดับที่

ชื่อเรื่อง

วันที่

88 ประกาศราคากลางสำหรับการจัดจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิชาชีพศึกษาศาสตร์ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27/03/2567
87โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา) ประกวดราคาจ้างเหมาบริการโครงการทัศนศึกษาต่างประเทศ ปีการศึกษา 2567 ณ ประเทศญี่ปุ่น (โครงการ วมว.) 18/03/2567
86โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา)ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด และเสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติจำนวน 10 รายการ 05/01/2567
85ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการโครงการทัศนศึกษาต่างประเทศ ปีการศึกษา 2566 ณ ประเทศญี่ปุ่น 28/12/2566
84โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา) ประกวดราคาจ้างเหมาบริการโครงการทัศนศึกษาต่างประเทศ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ณ ประเทศญี่ปุ่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการ วมว. 14/12/2566
83ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการโครงการทัศนศึกษาต่างประเทศ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ณ ประเทศตุรกี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25/10/2566
82ประกวดจ้างเหมาบริการโครงการทัศนศึกษาต่างประเทศ ปีการศึกษา 2566 ณ ประเทศตุรกีด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10/10/2566
81 ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศโรงเรียนสาธิตฯ (ฝ่ายมัธยมศึกษา) 04/08/2566
80 ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook จำนวน ๓๐ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13/03/2566
79 ประกาศกำหนดราคากลางสำหรับการจัดซื้อกระดาษที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีคัดเลือก 31/01/2566
78ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จำนวน 80 เครื่อง 10/01/2566
77ประกาศประกวดราคาครุภัณฑ์ระบบสนับสนุนการให้บริการสารสนเทศ สำหรับนักศึกษาและบุคลากร วิทยาเขตปัตตานี 10/01/2566
76ประกาศขายทรัพย์สินทอดตลาด สำหรับพัสดุที่ชำรุด และเสื่อมสภาพจากการใช้งาน จำนวน 10 รายการ 06/01/2566
75ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบสนับสนุนการให้บริการสารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06/12/2565
74 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18/07/2565
73ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง อาคาร 6,7,8 และงานรื้อถอนพร้อมติดตั้งบ่อบำบัด อาคาร 6 โรงเรียนสาธิตฯ (ฝ่ายมัธยมศึกษา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01/07/2565
72ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง อาคาร ๖,๗,๘ และงานรื้อถอนพร้อมติดตั้งบ่อบำบัด อาคาร ๖ โรงเรียนสาธิตฯ (ฝ่ายมัธยมศึกษา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01/07/2565
71โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา)ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook จำนวน 30 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการ วมว. 21/04/2565
70 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอพักนักเรียน 7 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ปัตตานี จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18/04/2565
69 (ร่าง) ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอพักนักศึกษา 7 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18/04/2565
68 ประกาศราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน อาคารเรียนรวม จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04/03/2565
67โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา) ประกาศขายทรัพย์สินทอดตลาด สำหรับพัสดุที่ชำรุด และเสื่อมสภาพจากการใช้งาน จำนวน 25 รายการ 17/12/2564
66ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบสนับสนุนการศึกษานอกห้องเรียน สำหรับวิทยาเขตปัตตานี จำนวน 1 ระบบ 29/11/2564
65ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล วิทยาเขตปัตตานี ประชาสัมพันธ์ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ร่าง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบสนับสนุนการศึกษานอกห้องเรียน สำหรับวิทยาเขตปัตตานี จำนวน 1 ระบบ 24/11/2564
64โรงเรียนสาธิต ฯ ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 12 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/11/2564
63โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ฝ่ายมัธยมศึกษา) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง 22/11/2564
62ร่าง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบสนับสนุนการศึกษานอกห้องเรียน สำหรับวิทยาเขตปัตตานี จำนวน 1 ระบบ 18/11/2564
61โรงเรียนสาธิตฯประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์จำนวน 22 รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์(e-bidding) 27/10/2564
60โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาสงขลานครินทร์ ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 22 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27/10/2564
59ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20/10/2564
58 (ร่าง) ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 27/09/2564
57ประกวดราคาซื้อระบบปฏิบัติการกลศาสตร์ขั้นพื้นฐาน จำนวน 6 ชุด 10/09/2564
56ประกวดราคาซื้อตู้ดูดควันสำหรับเก็บและเตรียมสารเคมี จำนวน 2 เครื่อง 10/09/2564
55คณะศึกษาศาสตร์ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ Note Book จำนวน ๓๐ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (โครงการ วมว.) 30/04/2564
54ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook จำนวน 30 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08/04/2564
53คณะศึกษาศาสตร์ ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook จำนวน 30 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคา e-bidding 26/03/2564
52ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ Note Book จำนวน 30 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19/03/2564
51ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถยต์บุคลากร โรงเรียนสาธิตฯ (ฝ่ายมัธยมศึกษา) จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19/03/2564
50 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ Note Book จำนวน 30 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/03/2564
49 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ Note Book จำนวน 30 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/03/2564
48 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ Note Book จำนวน 30 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/03/2564
47 เปิดประมูลราคาเช่าพื้นที่ร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มบริเวณด้านหน้าเรือนพักรับรอง Blue Lapan Inn 24/02/2564
46 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงระบบระบายน้ำเสีย ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22/02/2564
45 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพักนักเรียน โรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี จำนวน 1 งาน 22/02/2564
44 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงสนามฟุตบอล (สนามที่ 1) ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22/02/2564
43 เปลี่ยนแปลงประกาศ เปิดประมูลราคาเช่าพื้นที่ร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มบริเวณด้านหน้าเรือนพักรับรอง Blue Lapan Inn 02/02/2564
42 (ร่าง) ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพักนักเรียน โรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี จำนวน 1 งาน 28/01/2564
41 (ร่าง) ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพักนักเรียน โรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี จำนวน 1 งาน 13/01/2564
40 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสปาฮาลาลต้นแบบ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13/01/2564
39 (ร่าง) ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงสนามฟุตบอล (สนามที่ 1) ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30/12/2563
38 (ร่าง) ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสปาฮาลาลต้นแบบ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี จำนวน 1 งาน 22/12/2563
37 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงคูระบายน้ำ ระยะที่ 2 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03/12/2563
36 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงท่อเมนประปาเข้าอาคาร ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03/12/2563
35 (ร่าง) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงคูระบายน้ำ ระยะที่ 2 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03/12/2563
34 (ร่าง) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงท่อเมนประปาเข้าอาคาร ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/11/2563
33 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานอธิการบดี ปีงบประมาณ 2564 09/11/2563
32 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานอธิการบดี ปีงบประมาณ 2564 09/11/2563
31ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องสำรองไฟฟ้าสำหรับห้อง DATA CENTER วิทยาเขตปัตตานี 27/08/2563
30 ประกาศการจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบห้องเรียน Active Learning จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddidng) 27/08/2563
29ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องสำรองไฟ สำหรับห้อง DATA Center วิทยาเขตปัตตานี 19/08/2563
28ประกาศประกวดซื้อคุรภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย อุปกรณ์สารสนเทศและลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์สำหรับระบบฐานข้อมูลและระบบบริการสารสนเทศสำหรับ วิทยาเขตปัตตานี จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 18/06/2563
27ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ Note Book จำนวน ๓๐ เครื่อง 18/05/2563
26โรงเรียนสาธิต ม.อ.ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ Note Book จำนวน 30 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคา e-bidding 14/05/2563
25ประกาศประกวดซื้อคุรภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย อุปกรณ์สารสนเทศและลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์สำหรับระบบฐานข้อมูลและระบบบริการสารสนเทศสำหรับ วิทยาเขตปัตตานี จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 30/04/2563
24ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ Note Book จำนวน 30 เครื่อง ด้วยวิธี e-bidding โครงการ วมว. 16/04/2563
23ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ Note Book จำนวน ๓๐ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (โครงการ วมว.) 08/04/2563
22 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการเทคโนโลยียาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16/03/2563
21 ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการเทคโนโลยียาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05/03/2563
20ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิชาชีพศึกษาศาสตร์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 02/03/2563
19ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิชาชีพศึกษาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING) 20/02/2563
18ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบสูบน้ำทะเลสำหรับโรงเพาะฟัก บ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ และการอนุรักษ์ป่าชายเลน ด้วยวิธีประกวดราคา e-bidding 14/02/2563
17 ประมูลเช่าพื้นที่ร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มภายในอาคารสำนักงานวิทยาเขตปัตตานี 11/02/2563
16ประกาศประกวดราคาก่อสร้างปรับปรุงภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ 07/02/2563
15 ประกวดราคางานจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องประชุมอาคารที่ทำการบริหาร สำนักงานอธิการบดี จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05/02/2563
14 ประกวดราคางานจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องประชุมอาคารที่ทำการบริหาร สำนักงานอธิการบดี จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05/02/2563
13ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปา วิทยาเขตปัตตานี ด้วยวิธีประกวดราคา e-bidding 30/01/2563
12ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงห้องน้ำอาคาร 39 ม.อ.ปัตตานี ด้วยวิธีประกวดราคา e-bidding 30/01/2563
11ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องบรรยายวิทยาเขตปัตตานี 9 รายการด้วยวิธีประกวดราคา e-bidding 30/01/2563
10ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องบรรยายวิทยาเขตปัตตานี 9 รายการด้วยธิกีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 30/01/2563
9ประกวดจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคา E-bidding 20/01/2563
8ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงห้องน้ำอาคาร 39 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 17/01/2563
7ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานซ่อมแซมพื้นสนามเทนนิส วิทยาเขตปัตตานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/01/2563
6ประกวดราคาจ้างก่อสร้างและปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน วิทยาเขตปัตตานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/01/2563
5ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 17/01/2563
4คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์การสอนและการวิจัยการถนอมคุณภาพสมุนไพร และผลิตภัณฑ์การเกษตรโดยการทำแห้งเยือกแข็ง 14/01/2563
3ประกวดราคาจ้างก่อสร้างและปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายใน วิทยาเขตปัตตานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/01/2563
2ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงห้องน้ำสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/01/2563
1คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการธรณีวิทยา 13/01/2563