รายละเอียด
ประธานาธิบดีฮาเก เกนก็อบของนามิเบีย ประเทศทางตะวันตกเฉียงใต้ของแอฟริกาถึงแก่อสัญกรรม