รายละเอียด
ม.อ. ปัตตานี ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดกุสาวดี (หมังใต้) ตำบลตาแกะ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี  ร่วมกับพุทธศาสนิกชนในจังหวัดปัตตานี ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี  ในวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2566 
ณ วัดกุสาวดี (หมังใต้) ตำบลตาแกะ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี เพื่อนำจตุปัจจัยร่วมสมทบทุนบูรณะซ่อมแซมเมรุฌาปนกิจ และกุฏิสงฆ์ ตามกำหนดการดังนี้
วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2566 
เวลา 16.00 น. - คณะ/ส่วนงาน นำพุ่มกฐินมารวมพร้อมกัน และตั้งองค์กฐิน  ณ หอประชุม ม.อ.ปัตตานี ชูเกียรติ ปิติเจริญกิจ
เวลา 18.30 น.  - ผู้ร่วมพิธีสมโภชองค์กฐินพร้อมกัน ณ หอประชุม ม.อ.ปัตตานี ชูเกียรติ ปิติเจริญกิจ  
เวลา 19.19 น. - พระสงฆ์ 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์ สมโภชองค์กฐิน    
วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2566 
เวลา 10.30 น. - เคลื่อนองค์กฐินออกจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
เวลา 11.30 น. - องค์กฐินถึงวัดกุสาวดี (หมังใต้) ตำบลตาแกะ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
                        - ถวายภัตตาหารพระภิกษุสงฆ์
                        - ผู้มาร่วมทอดกฐินรับประทานอาหารร่วมกัน
เวลา 12.39 น. - เทศนา 1 กัณฑ์
                         - ถวายองค์กฐิน
                         - พระสงฆ์อนุโมทนา กรวดน้ำ
                         - เสร็จพิธี
           จึงขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี เพื่อนำจตุปัจจัยร่วมสมทบทุนบูรณะซ่อมแซมเมรุฌาปนกิจ และกุฏิสงฆ์  โดยโอนเงินเข้าบัญชีในนาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาสงขลานครินทร์ (ปัตตานี) เลขที่บัญชี 704-3-00024-9 ประเภทกระแสรายวัน ภายในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566  ทั้งนี้สามารถนำใบอนุโมทนาบัตร เพื่อนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปี  สามารถแจ้งความประสงค์ไปที่ลิงก์ https://kyl.psu.th/wstNb   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานสารบรรณ อำนวยการ และการประชุม กองบริหารทรัพยากรวิทยาเขตปัตตานี สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี โทร. 09 1883 3112, 09 1883 3005