รายละเอียด
เหตุโกดังประทัด ระเบิด ต.มูโนะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส