รายละเอียดม.อ.ปัตตานี จัดกิจกรรมการประกวดแพะแกะปัตตานี ภายใต้โครงการปฏิบัติการแก้จนด้านการพัฒนาอาชีพการเลี้ยง แพะ-แกะ ในพื้นที่ 5 ตำบลชายฝั่งทะเล จังหวัดปัตตานีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณีวรรณ บัวเนี่ยว รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย และพันธกิจสังคม วิทยาเขตปัตตานี เป็นประธานพิธีเปิด กิจกรรมการประกวดแพะแกะปัตตานี ภายใต้โครงการปฏิบัติการแก้จนด้านการพัฒนาอาชีพการเลี้ยง แพะ-แกะ ในพื้นที่ 5 ตำบลชายฝั่งทะเล (แหลมโพธิ์-ตาลีอายร์-บานา-บางตาวา-บางปู ) โดยมี นายเหม สาเรส  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบานา  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบานา อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี กล่าวต้อนรับ   พร้อมด้วย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปศุสัตว์ เกษตร ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะแกะในพื้นที่ จำนวน 200 คน เข้าร่วมกิจกรรม  เมื่อวันนี้ 25  เมษายน 2567 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบานา อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี