รายละเอียดหน่วยจัดการเรียนรู้ คณะวิทยาการสื่อสาร ร่วมกับประชาชน ต.ปะกาฮะรัง จัดจำหน่ายและสาธิตผลการเรียนรู้ในโครงการดังกล่าวโดยใช้ชื่อว่าตลาดนัดมากันนะเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา โครงการกินอยู่ดูดีมีอาชีพที่ปะกาฮะรัง หน่วยจัดการเรียนรู้คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ร่วมกับผู้ร่วมเรียนรู้ใน ต.ปะกาฮะรัง อ.เมือง จ.ปัตตานี จัดจำหน่ายและสาธิตผลการเรียนรู้ในโครงการดังกล่าวโดยใช้ชื่อว่า “ตลาดนัดมากันนะ” ณ บริเวณหน้าสนาม อบต.ปะกาฮะรัง  กิจกรรมภายในตลาดนัดมากันนะ ประกอบด้วย การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและผักปลอดสารเคมีจากโครงการกินอยู่ดูดีมีอาชีพที่ปะกาฮะรัง และกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ใน ต.ปะกาฮะรัง การบริการวัดตัวตัดเย็บเสื้อผ้าโดยผู้ร่วมเรียนรู้ การสาธิตการผลิตข้าวพองปะกาฮะรัง โดยวิสาหกิจชุมชแบแปปะกาฮะรัง สาธิตการผสมดินปลูก สาธิตการทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง การชิมข้าวพองปะกาฮะรัง สลัดโรลจากผักปลอดสารเคมี และน้ำดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพ และมีการพบปะพูดคุยกันเกี่ยวกับกิจกรรมอาชีพให้แก่ผู้สนใจที่มาเที่ยวชมในตลาดนัดมากันนะ