รายละเอียดทีมนักวิจัยม.อ.ปัตตานี จับมือกับภาครัฐและเอกชน นิเทศแบบเสริมพลังเพื่อร่วมขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนาและโรงเรียนพื้นที่นวัตกรรม มุ่งสร้างภาคีเครือข่ายในพื้นที่เพื่อการพัฒนาเยาวชนอย่างยั่งยืน