รายละเอียดทีมนักวิชาการ คณะวิทยาการสื่อสาร ม.อ.ปัตตานี ลงพื้นที่ขับเคลื่อนโครงการกินอยู่ ดูดีมีอาชีพ ที่ปะกาฮะรัง จังหวัดปัตตานี มุ่งสร้างการเรียนรู้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567  คณะทำงานโครงการกินอยู่ดูดีมีอาชีพที่ปะกาฮะรัง คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ในฐานะหน่วยจัดการเรียนรู้ และผู้ร่วมเรียนรู้ด้านการเกษตรและผักยกแคร่ลงพื้นที่ หมู่ 3 ต.ปะกาฮะรัง อ.เมือง จ.ปัตตานี ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ด้านการเกษตรและผักยกแคร่ ซึ่งเป็น 1 ใน 7 หลักสูตรของโครงการกินอยู่ ดูดีมีอาชีพที่ปะกาฮะรัง  โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)