รายละเอียดเปิดแล้วการประชุมวิชาการนานาชาติ Latex Conference 2024 ภายใต้หัวข้อ All about latex science, technology, processing, and markets ณ ม.อ.ปัตตานีเช้านี้ (30 มกราคม 2567) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลาครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ร่วมกับ TechnoBiz จัดพิธีเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ Latex Conference 2024 ภายใต้หัวข้อ "All about latex science, technology, processing, and markets" ระหว่างวันที่ 30 - 31 มกราคม 2567 โดยมี ผศ.ดร.อัตชัย เอื้ออนันตสันต์ รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุม  และ  รศ.ดร.กรรณิการ์ สหกะโร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี กล่าวแนะนำโปรแกรม และวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ จากนั้น รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี มอบของที่ระลึกให้แก่ผู้ร่วมนำเสนอจากประเทศต่างๆ และบันทึกภาพหมู่ร่วมกัน