รายละเอียดม.อ.ปัตตานี ร่วมกับ SRA ปัตตานี เปิดศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จัดตั้งโรงครัว แจกข้าวสาร อาหารแห้ง ช่วยผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้        ศูนย์อาสา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ SRA ปัตตานี  ลงพื้นที่เปิดโรงครัวลงพื้นที่ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดชายแดนภาคใต้  ได้จัดทำอาหารกล่องพร้อมน้ำดื่มแจกจ่ายแก่ประชาชน โดยในวันที่ 27 ธันวาคม 2566 ได้ดำเนินการจัดตั้งครัวกลาง ปรุงอาหาร ณ ครัวกลาง 3 พื้นที่ ได้แก่  ตำบลเตราะบอน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี  อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี และตำบลท่าธง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา โดยครอบคลุมประชาชนที่เดือดร้อน 2,500 คน  อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ได้จัดทำอาหารกล่องจำหนวน  820  กล่อง โดยแจกจ่ายให้ ผู้ได้รับผลกระทบ ได้แก่