รายละเอียดม.อ.ปัตตานี จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างนักศึกษาไทยกับนักศึกษาต่างชาติ       เมื่อวันที่ 1-2 กันยายน 2566 ณ จังหวัดพัทลุง ศูนย์สื่อสารองค์กรและกิจการนานาชาติ วิทยาเขตปัตตานี นำโดย ผศ.ดร.วรภาคย์ ไมตรีพันธ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม วิทยาเขตปัตตานี ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างนักศึกษาไทยจากทุกคณะกับนักศึกษาต่างชาติที่กำลังศึกษา ณ วิทยาเขตปัตตานี โดยมีนักศึกษาไทย กัมพูชา มาเลเซียและจีน เข้าร่วมกิจกรรม  33  คน  พร้อมด้วยนางธวัลรัตน์ ว่องกมลปฏิญญา รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตปัตตานี และบุคลากรจากศูนย์ฯ เข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งสิ้น 40 คน    สำหรับนักศึกษาจากประเทศมาเลเซีย มาจากมหาวิทยาลัย Universiti Malaysia Kelantan ซึ่งเป็นนักศึกษาในโครงการ Student Exchange Program ที่วิทยาเขตปัตตานี