รายละเอียดเปิดร้าน PSU&PINK COFFEE ณ บริเวณหน้าอาคารกิจกรรมนักศึกษา (SLC) ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง ม.อ.ปัตตานี และบริษัทน้ำแข็งหลอดพิ้งค์ จำกัด เพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมทักษะอาชีพให้กับนักศึกษา และแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันในการดำเนินการภายใต้โครงการฝึกชงเมื่อเช้าวันนี้  (8 สิงหาคม 2566)   ผศ.ดร.บดินทร์ แวลาเตะ  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตปัตตานี   พร้อมด้วยนางสุดา ก่อเกรียติพิทักษ์ ประธานกรรมการผู้จัดการบริษัทน้ำแข็งหลอดพิ้งค์ จำกัด เป็นประธานร่วมเปิดร้าน PSU&PINK COFFEE  ณ บริเวณหน้าอาคารกิจกรรมนักศึกษา (SLC)  ภายใต้ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โดยศูนย์ส่งเสริมการหางานนักศึกษา และบริษัทน้ำแข็งหลอดพิ้งค์ จำกัด