รายละเอียดมหกรรมจิตอาสาชายแดนใต้ ครั้งที่ 2 Volunteer Spirit Carnival ณ ม.อ.ปัตตานี      เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2566 ณ ลานอเนกประสงค์ลาแมสะมิแล ศูนย์อาสาสมัคร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ร่วมกับองค์กรเครือข่ายขับเคลื่อนงานด้านจิตอาสาใน 3จังหวัดชายแดใต้ ได้ร่วมกันจัดงานมหกรรมจิตอาสาชายแดนใต้ ครั้งที่ 2 Volunteer Spirit Carnival การดำเนินงานในครั้งนี้ เราขับเคลื่อนภายใต้การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)  ที่มหาวิทยาลัยของเราได้รับมาเป็นหนึ่งในนโยบาย เพื่อเป็นพิมพ์เขียวเพื่อสันติภาพและความเจริญรุ่งเรือง เพื่อประชาชนและโลก โดยมี  ผศ.ดร.อัตชัย เอื้ออนันตสันต์ รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิด ผศ.ดร.บดินทร์ แวละเตะ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา วิทยาเขตปัตตานี  กล่าวต้อนรับ และอาจารย์วรัญญา เต็มรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตปัตตานี กล่าวรายงาน