รายละเอียดนักวิจัย ม.อ.ปัตตานี ลงพื้นที่อำเภอยะหริ่งขับเคลื่อนโครงการแก้ปัญหาทุพโภชนาการในเด็กปฐมวัย ให้ความรู้เรื่องการนวดเส้นกระตุ้นการอยากอาหาร และการจัดจานอาหารแก่แม่และเด็ก        เมื่อวันที่ 14  มิถุนายน 2566  คณะนักวิจัยโครงการแก้ปัญหาทุพโภชนาการในเด็กปฐมวัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี นำโดย ผศ.ฮานีฟฮ เจ๊ะอาลี 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี พร้อมคณะวิจัย และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ลงพื้นที่ทำกิจกรรมนวดเส้นกระตุ้นการอยากอาหารให้กลุ่มเป้าหมายแม่และเด็กในพื้นที่ตำบลแหลมโพธิ์ ณ รพ.สต.แหลมโพธิ์ และ รพ.สต.ปาตาบูดี พื้นที่อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

         กิจกรรมประกอบด้วยการให้ความรู้เรื่องการนวดเส้นกระตุ้นการอยากอาหารให้กลุ่มเป้าหมายแม่และเด็ก    โดยมี อาจารย์มูนีย์รอฮ ตาเฮร์ แพทย์แผนไทยจากคลินิกนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ (wellness and spa)     คณะพยาบาลศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี เป็นวิทยากร  จากนั้นเป็นการให้ความรู้เรื่องการจัดจานอาหารของลูกๆให้น่ารับประทาน และถูกต้องตามหลักโภชนาการอาหารครบทั้ง 5 หมู่ โดยอาจารย์จิณห์จุฑา ส้มเกิด อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ และผู้ช่วยนักวิจัยของโครงการฯ กิจกรรมมีการแบ่งกลุ่มประกวดการจัดจานอาหาร และมอบรางวัลสำหรับกลุ่มที่ชนะการโหวตคะแนนจากคณะนักวิจัยด้วย