รายละเอียดข่าว


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัดกองยุทธศาสตร์และพัฒนาวิทยาเขตปัตตานี


  เอกสารแนบ


    ตามรายละเอียดเอกสาร