รายละเอียดข่าว


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ สังกัดศูนย์สื่อสารองค์กรและกิจการนานาชาติ


  เอกสารแนบ


    ตามรายละเอียดเอกสาร