รายละเอียดข่าว


ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานทั่วไป สังกัดกองกายภาพและสิ่งแวดล้อมวิทยาเขตปัตตานี


  เอกสารแนบ


    ตามรายละเอียดเอกสาร