รายละเอียดข่าว


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งช่างเทคนิค สังกัดกองพัฒนานักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี


  เอกสารแนบ


    เอกสารตามรายละเอียด