รายละเอียดข่าว


มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันมหิดลและวันประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง
        มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ขอเชิญส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัย ร่วมกิจกรรมวันมหิดลและวันประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง  ในวันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2566 ณ บริเวณหน้าพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก กรมหลวงสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  ตามกำหนดการดังนี้
  วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2565  
  พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก กรมหลวงสงขลานครินทร์ ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี
  เวลา 07.00 น.        - ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 10 รูป 
  เวลา 07.30 น.        - บำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน (บังสุกุล) 
                                  - ถวายภัตตาหารเช้าพระสงฆ์ 10 รูป                       
  พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพวงมาลา ณ บริเวณหน้าพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก กรมหลวงสงขลานครินทร์
  เวลา 08.30 น.         - ผู้ร่วมพิธีพร้อมกัน ณ บริเวณพิธี
  เวลา 09.00 น.         - ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ประธานในพิธี เดินทางถึงบริเวณพิธี
                                   - รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี  จุดธูปเทียนถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ฯ
                                   - นางพาตีเมาะ สะดียามู  ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี กล่าวคำสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณ
                                   - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัตชัย  เอื้ออนันตสันต์  รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี อ่านมหิตลาธิเบศรสดุดี
                                   - รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี วางพวงมาลาและถวายความเคารพ
                                   - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณีวรรณ  บัวเนี่ยว รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม วิทยาเขตปัตตานี  วางพวงมาลา และถวายความเคารพ
                                   -  หน่วยงานต่าง ๆ ที่ร่วมพิธี วางพวงมาลา และถวายความเคารพ
                                   - เสร็จพิธี