รายละเอียดข่าว


ผู้บริหาร ม.อ.ปัตตานี พบผู้ปกครองนักศึกษา ปีการศึกษา 2566 ณ ลานอเนกประสงค์ ลาแมสะมิแล ม.อ.ปัตตานี