รายละเอียดข่าว


หม่อมราชวงศ์ประกายฉัตร สุขสวัสดิ์ อดีตอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มอบที่ดินบริเวณรูสะมิแล ให้แก่ ม.อ.ปัตตานี เพื่อการใช้ประโยชน์และสนับสนุนภารกิจด้านการศึกษา วิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม