รายละเอียดข่าว


ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้รับจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแลห้องประชุม สังกัดศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล วิทยาเขตปัตตานี สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี


  เอกสารแนบ