รายละเอียดข่าว


ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอพักนักเรียน 7 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ปัตตานี จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


  เอกสารแนบ