รายละเอียดข่าว


รายงานผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 3


  เอกสารแนบ


    <p> <a href="http://intranet.pn.psu.ac.th/psuNews/fileUpload/win_2_2564.pdf" style="box-sizing: border-box; font-family: psu-font; font-size: 14px; text-decoration-line: none; background-color: rgb(244, 247, 252); color: rgb(0, 60, 113) !important;" target="_blank">รายงานผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่&nbsp;</a>3</p>