ม.อ.ตรัง จัดงาน ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2566ชูแนวคิด “มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม สังคม และการพัฒนาที่ยั่งยืน”

วันนี้ (1 กันยายน 2566) ที่ศูนย์ประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ม.อ.วิชาการ วิทยาเขตตรัง ประจำปี 2566 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิเชตวุฒิ นิลละออ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิจัยและพันธกิจเพื่อสังคม วิทยาเขตตรัง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน พร้อมตัวแทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน สถาบันทางการศึกษา คณะครู…

Continue Readingม.อ.ตรัง จัดงาน ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2566ชูแนวคิด “มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม สังคม และการพัฒนาที่ยั่งยืน”

คณะพาณิชยศาสตร์ฯ จับมือภาคีเครือข่ายลงพื้นที่เกาะลิบง เล็งบูรณาการพื้นที่ให้เกิดประโยชน์ต่อทุกภาคส่วน

Continue Readingคณะพาณิชยศาสตร์ฯ จับมือภาคีเครือข่ายลงพื้นที่เกาะลิบง เล็งบูรณาการพื้นที่ให้เกิดประโยชน์ต่อทุกภาคส่วน

ม.อ.ตรัง เป็นเจ้าภาพประชุมเครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทย (คบอ.) ครั้งที่ 3/2566

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2566 ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ และรักษาการรองอธิการบดีวิทยาเขตตรัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมให้การต้อนรับผู้บริหารจากสถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทยจากทั่วประเทศ รวม 32 สถาบัน เข้าร่วมโครงการสัมมนาเครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทย (คบอ.) ครั้งที่ 3/2566 ระหว่างวันที่ 25-26 สิงหาคม 2566 โดยได้ลงพื้นที่ซึ่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง…

Continue Readingม.อ.ตรัง เป็นเจ้าภาพประชุมเครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทย (คบอ.) ครั้งที่ 3/2566

End of content

No more pages to load