ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการผ่อนผันค่าเล่าเรียนประจำภาคการศึกษาที่ 1/2567

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการผ่อนผันค่าเล่าเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2567 หากนักศึกษาคนใดไม่มีรายชื่อ กรุณาติดต่องานทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา รายชื่อผู้ได้รับการผ่อนผันค่าเทอมประจำภาคการศึกษา1-2567Download

Continue Readingประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการผ่อนผันค่าเล่าเรียนประจำภาคการศึกษาที่ 1/2567

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์อาคารเรียนรวมวิทยาเขตตรัง ตำบลควนปริง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ๑๘ ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์อาคารเรียนรวมวิทยาเขตตรัง ตำบลควนปริง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 18 ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (เลขที่โครงการ : 67059054630) รายละเอียดดังไฟล์เอกสารที่แนบ ประกาศ-ประกวดราคาครุภัณฑ์อาคารเรียนรวม-23052567Download doc_ประกวดราคาครุภัณฑ์อาคารเรียนรวม-23052567Download ร่างTORทั้งโครงการ-ครุภัณฑ์อาคารเรียนรวมวิทยาเขตตรังDownload TOR_ครุภัณฑ์อาคารเรียนรวม-เครื่องปรับอากาศ18ห้องDownload spec_ครุภัณฑ์อาคารเรียนรวม-เครื่องปรับอากาศ18ห้อง-1Download แบบ-บก.06-ครุภัณฑ์อาคารเรียนรวมวิทยาเขตตรังDownload บก06-egpDownload ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.gprocurement.go.th

Continue Readingประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์อาคารเรียนรวมวิทยาเขตตรัง ตำบลควนปริง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ๑๘ ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ประกวดราคาซื้อ เครื่องสแกนแบบสามมิติ ตำบลควนปริง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดดังไฟล์เอกสารที่แนบ ประกาศ-ประกวดราคา-เครื่องสแกนแบบสามมิติDownload 2-2567-เอกสารประกวดราคา-เครื่องสแกนแบบสามมิติDownload รายละเอีดยขอบเขตงานทั้งโครงการDownload spec_เครื่องสแกนแบบสามมิติDownload บก06-ราคากลางเครื่องสแกนแบบสามมิติDownload บก06-เครื่องสแกนแบบสามมิติ-ระบบDownload ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.gprocurement.go.th

Continue Readingประกาศ ประกวดราคาซื้อ เครื่องสแกนแบบสามมิติ ตำบลควนปริง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

End of content

No more pages to load