ศูนย์ประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา

ห้องทองหลังพระ (ห้องประชุมใหญ่)

 • บริการพื้นที่ห้องประชุมขนาดใหญ่ เหมาะสำหรับการจัดการประชุม สัมมนา งานเลี้ยง งานสังสรรค์ งานแสดงสินค้า
 • ขนาดห้อง 60×43 เมตร ขนาดพื้นที่ 2,580 ตารางเมตร 
 • รองรับผู้เข้าร่วมประชุม 2,000 ที่นั่ง 
 • สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดห้องได้ตามความต้องการ 
 • บริการเวที และเครื่องฉายภาพมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จอขนาดใหญ่ จำนวน 4 จอ

ห้องพออยู่พอกิน (ห้องกิจกรรม)

 • บริการพื้นที่ห้องประชุมขนาดใหญ่ เหมาะสำหรับการจัดงานเลี้ยง งานสังสรรค์ งานแสดงสินค้า
 • ขนาดห้อง 20×35 เมตร ขนาดพื้นที่ 700 ตารางเมตร 
 • รองรับผู้เข้าร่วมประชุม 400 ที่นั่ง 
 • สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดห้องได้ตามความต้องการ 

ห้องพอประมาณ 1 (ห้องประชุมย่อย 1)

 • บริการพื้นที่ห้องประชุมขนาดกลาง เหมาะสำหรับการจัดการประชุม สัมมนา
 • ขนาดห้อง 10×20 เมตร ขนาดพื้นที่ 200 ตารางเมตร 
 • รองรับผู้เข้าร่วมประชุม 50 ที่นั่ง 
 • รูปแบบการจัดห้องแบบ U-shape 
 • ระบบภาพ และเสียงพร้อมอุปกรณ์อำนวยความสะดวกที่ครบครัน และทันสมัย

ห้องพอประมาณ 2 (ห้องประชุมย่อย 2)

 • บริการพื้นที่ห้องประชุมขนาดกลาง เหมาะสำหรับการจัดการประชุม สัมมนา 
 • ขนาดห้อง 15×20 เมตร ขนาดพื้นที่ 300 ตารางเมตร 
 • รองรับผู้เข้าร่วมประชุม 150 ที่นั่ง 
 • รูปแบบการจัดห้องแบบ U-shape
 • ระบบภาพ และเสียงพร้อมอุปกรณ์อำนวยความสะดวกที่ครบครัน และทันสมัย

ห้องพอประมาณ 3 (ห้องประชุมย่อย 3)

 • บริการพื้นที่ห้องประชุมขนาดเล็ก เหมาะสำหรับการจัดการประชุม สัมมนา 
 • ขนาดห้อง 14×12 เมตร ขนาดพื้นที่ 168 ตารางเมตร 
 • รองรับผู้เข้าร่วมประชุม 30 ที่นั่ง 
 • รูปแบบการจัดห้องสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามการใช้งาน 
 • ระบบภาพ และเสียงแบบเคลื่อนที่ปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการ

ห้องพอประมาณ 4 (ห้องประชุมย่อย 4)

 • บริการพื้นที่ห้องประชุมขนาดเล็ก เหมาะสำหรับการจัดการประชุม สัมมนา 
 • ขนาดห้อง 14×12 เมตร ขนาดพื้นที่ 168 ตารางเมตร 
 • รองรับผู้เข้าร่วมประชุม 30 ที่นั่ง 
 • รูปแบบการจัดห้องสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามการใช้งาน 
 • ระบบภาพ และเสียงแบบเคลื่อนที่ปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการ

ติดต่องานบริหารทรัพย์สิน

ติดต่อจองห้องประชุม หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน สำนักงานอธิการบดีวิทยาเขตตรัง

หมายเลขโทรศัพท์ 075-201700 ต่อ 52408