ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคาพร้อมฝ้าเพดานอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ และฝ้าเพดานอาคารเรียนรวม 2 ตำบลควนปริง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67049320688)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคาพร้อมฝ้าเพดานอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ และฝ้าเพดานอาคารเรียนรวม 2 ตำบลควนปริง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67049320688) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ฝ้าเพดานDownload รายละเอียดดังไฟล์ที่แนบ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.gprocurement.go.th

Continue Readingประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคาพร้อมฝ้าเพดานอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ และฝ้าเพดานอาคารเรียนรวม 2 ตำบลควนปริง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67049320688)

ร่าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดาน อาคารที่พักบุคลากรตึก D และตึก E ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67069118466)

วันที่ประกาศ 7 มิถุนายน 2567 วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ 12 มิถุนายน 2567 รายละเอียดดังไฟล์เอกสารที่แนบ ร่าง-ประกาศเชิญชวน-ปรับปรุงหลังคาอาคารที่พักบุคลากรDownload ร่าง-เอกสารประกวดราคา-ปรับปรุงหลังคาอาคารที่พักบุคลากรDownload 67แบบซ่อมแซมหลังคาDEDownload บก01.DE_Download ราคากลาง.DE0805Download ใบกรอกBOQ.DE_.08Download TOR.DE_.ทั้งโครงการ-sDownload tor.DE_.ทั้งโครงการ.in_Download งวดงาน.DE_Download ขอบเขตงาน.DE_Download แผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศและแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ-1Download เงื่อนไขเพิ่มเติมของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์Download ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.gprocurement.go.th

Continue Readingร่าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดาน อาคารที่พักบุคลากรตึก D และตึก E ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67069118466)

ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ ประเภทค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ egp-ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดจ้างDownload ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.gprocurement.go.th

Continue Readingประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

End of content

No more pages to load