ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมระบบปรับอากาศชนิดเครื่องทำน้ำเย็น (Water cooled chiller) อาคารศูนย์ประชุมฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ 67059263538)

ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมระบบปรับอากาศชนิดเครื่องทำน้ำเย็น (Water cooled chiller) อาคารศูนย์ประชุมฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ 67059263538) รายละเอียดดังไฟล์เอกสารที่แนบ annoudoc_2011500006_67059263538-2Download doc_2011500006_67059263538-1Download tor_67059263538_e382e03d-772b-40cd-858d-f3b000f9e0bbDownload Attach_TOR_1Download pB0-1Download pB1Download ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.gprocurement.go.th แผนการใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศDownload action_planDownload

Continue Readingประกวดราคาจ้างซ่อมแซมระบบปรับอากาศชนิดเครื่องทำน้ำเย็น (Water cooled chiller) อาคารศูนย์ประชุมฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ 67059263538)

ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ประเภทค่าครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ pub_ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนDownload ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.gprocurement.go.th

Continue Readingประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ร่าง ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมระบบปรับอากาศชนิดเครื่องทำน้ำเย็น (Water cooled chiller) อาคารศูนย์ประชุมฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ 67059263538)

วันที่ประกาศ 28 มิถุนายน 2567วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ 3 กรกฎาคม 2567 รายละเอียดดังไฟล์เอกสารที่แนบ annoudoc_2011500006_67059263538-1Download doc_2011500006_67059263538Download tor_67059263538_e382e03d-772b-40cd-858d-f3b000f9e0bbDownload Attach_TOR_1Download pB0-1Download pB1Download ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.gprocurement.go.th แผนการใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศDownload action_planDownload

Continue Readingร่าง ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมระบบปรับอากาศชนิดเครื่องทำน้ำเย็น (Water cooled chiller) อาคารศูนย์ประชุมฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ 67059263538)

End of content

No more pages to load