ประกาศ ประกวดราคาซื้อ เครื่องสแกนแบบสามมิติ ตำบลควนปริง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดดังไฟล์เอกสารที่แนบ ประกาศ-ประกวดราคา-เครื่องสแกนแบบสามมิติDownload 2-2567-เอกสารประกวดราคา-เครื่องสแกนแบบสามมิติDownload รายละเอีดยขอบเขตงานทั้งโครงการDownload spec_เครื่องสแกนแบบสามมิติDownload บก06-ราคากลางเครื่องสแกนแบบสามมิติDownload บก06-เครื่องสแกนแบบสามมิติ-ระบบDownload ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.gprocurement.go.th

Continue Readingประกาศ ประกวดราคาซื้อ เครื่องสแกนแบบสามมิติ ตำบลควนปริง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่าง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์อาคารเรียนรวมวิทยาเขตตรัง ตำบลควนปริง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ๑๘ ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ประกาศ 8 พฤษภาคม 2567วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ 14 พฤษภาคม 2567 รายละเอียดดังไฟล์เอกสารที่แนบ ประกาศ-ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์อาคารเรียนรวมDownload ร่าง-เอกสารประกวดราคา-ครุภัณฑ์อาคารเรียนรวมวิทยาเขตตรังDownload ร่างTORทั้งโครงการ-ครุภัณฑ์อาคารเรียนรวมวิทยาเขตตรังDownload TOR_ครุภัณฑ์อาคารเรียนรวม-เครื่องปรับอากาศ18ห้องDownload spec_ครุภัณฑ์อาคารเรียนรวม-เครื่องปรับอากาศ18ห้อง-1Download แบบ-บก.06-ครุภัณฑ์อาคารเรียนรวมวิทยาเขตตรังDownload บก06-egpDownload ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.gprocurement.go.th

Continue Readingร่าง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์อาคารเรียนรวมวิทยาเขตตรัง ตำบลควนปริง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ๑๘ ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วิทยาเขตตรัง จัดประชุมคณะกรรมการสภาที่ปรึกษาฯ ครั้งที่ 3 (2/2567)

เมื่อวันที่ 30 เมษายน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง จัดประชุมคณะกรรมการสภาที่ปรึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ครั้งที่ 3 (2/2567) ณ ห้องประชุมย่อย 1 ศูนย์ประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา โดยมี ท่านชวน หลีกภัย เป็นประธาน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรภาคเอกชน ผู้ทรงคุณวุฒิ และรองอธิการบดีวิทยาเขตตรัง เป็นกรรมการและเลขานุการ โดยในที่ประชุมมีการให้ข้อเสนอแนะและร่วมขับเคลื่อนทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง…

Continue Readingวิทยาเขตตรัง จัดประชุมคณะกรรมการสภาที่ปรึกษาฯ ครั้งที่ 3 (2/2567)

End of content

No more pages to load