ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคาพร้อมฝ้าเพดานอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ และฝ้าเพดานอาคารเรียนรวม 2 ตำบลควนปริง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคาพร้อมฝ้าเพดานอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ และฝ้าเพดานอาคารเรียนรวม 2 ตำบลควนปริง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดดังไฟล์เอกสารที่แนบ 11.ประกาศเชิญชวน-ปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดานDownload 2.เอกสารประกวดราคา-ปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดานDownload แบบรูปรายการงานก่อสร้าง-หลังคาDownload บก01-ปรับปรุงหลังคาพร้อมฝ้าเพดาน-Download ปร4-5-6-ปรับปรุงหลังคาพร้อมฝ้าเพดาน-Download ใบกรอก-BOQ-Blank-roofDownload tor_รายละเอียดขอบเขตงานทั้งโครงการDownload TOR-ปรับปรุงหลังคาพร้อมฝ้าเพดาน-Download 67.งวดงานปรับปรุงหลังคาch2Download 67.ขอบเขตงานรับปรุงหลังคาch2Download แผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศและแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ-1Download เงื่อนไขเพิ่มเติมของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์Download ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.gprocurement.go.th

Continue Readingประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคาพร้อมฝ้าเพดานอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ และฝ้าเพดานอาคารเรียนรวม 2 ตำบลควนปริง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสอนและสอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ทางด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสอนและสอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ทางด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งเลขที่ 3370 รายละเอียดดังเอกสารแนบ กำหนดวันสอบสอนและสอบสัมภาษณ์ : วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2567 เวลา 8.30 น. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสอนและสอบสัมภาษณ์-1Download

Continue Readingประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสอนและสอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ทางด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งเลขที่ 2305 คุณวุฒิปริญญาเอก กำหนดการรับสมัคร : รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 ช่องทางการสมัคร : สมัครผ่านระบบสมัครงานออนไลน์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ https://resume.psu.ac.th พร้อมแนบหลักฐานการสมัครในระบบรับสมัครงานออนไลน์ให้ครบถ้วน ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : งานบริหารและยุทธศาสตร์ (HR) สำนักงานวิทยาเขตตรัง โทร 0…

Continue Readingประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

End of content

No more pages to load