You are currently viewing ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างโครงการของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร ประจำปีงบประมาณ 2567
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างโครงการของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร ประจำปีงบประมาณ 2567
  • Post published:May 27, 2024

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างโครงการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ประจำปีงบประมาณ 2567 ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดดังเอกสารแนบ

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2567

ช่องทางการสมัคร : สมัครผ่านระบบสมัครงานออนไลน์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ https://resume.psu.ac.th พร้อมแนบหลักฐานการสมัครในระบบรับสมัครงานออนไลน์ให้ครบถ้วน

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : งานบริหารและยุทธศาสตร์ (HR) สำนักงานวิทยาเขตตรัง โทร 0 7520 1715 หรือ 0 7520 1733 ในวันและเวลาทำการ