ประกาศ ประกวดราคาซื้อ เครื่องสแกนแบบสามมิติ ตำบลควนปริง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดดังไฟล์เอกสารที่แนบ ประกาศ-ประกวดราคา-เครื่องสแกนแบบสามมิติDownload 2-2567-เอกสารประกวดราคา-เครื่องสแกนแบบสามมิติDownload รายละเอีดยขอบเขตงานทั้งโครงการDownload spec_เครื่องสแกนแบบสามมิติDownload บก06-ราคากลางเครื่องสแกนแบบสามมิติDownload บก06-เครื่องสแกนแบบสามมิติ-ระบบDownload ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.gprocurement.go.th

Continue Readingประกาศ ประกวดราคาซื้อ เครื่องสแกนแบบสามมิติ ตำบลควนปริง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ผ้าม่านพร้อมติดตั้งห้องคนดีของฉัน อาคารศูนย์ประชุมฯ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ผ้าม่านพร้อมติดตั้งห้องคนดีของฉัน อาคารศูนย์ประชุมฯ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2567-ประกาศผู้ชนะผ้าม่านห้องคนดีของฉัน-ศูนย์ประชุมDownload รายละเอียดดังไฟล์ที่แนบ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.gprocurement.go.th

Continue Readingประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ผ้าม่านพร้อมติดตั้งห้องคนดีของฉัน อาคารศูนย์ประชุมฯ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคาพร้อมฝ้าเพดานอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ และฝ้าเพดานอาคารเรียนรวม 2 ตำบลควนปริง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคาพร้อมฝ้าเพดานอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ และฝ้าเพดานอาคารเรียนรวม 2 ตำบลควนปริง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) -ไม่มี ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตงาน -ไม่มี รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดขอบเขตของงาน -ประกาศชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม-ไม่มี 25670515-ชี้แจงเพิ่มเติม-ไม่มีผู้สอบถามเพิ่มเติมDownload ดูรายละเอียดเพิ่มเติมทั้งหมดได้ที่ http://www.gprocurement.go.th

Continue Readingรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคาพร้อมฝ้าเพดานอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ และฝ้าเพดานอาคารเรียนรวม 2 ตำบลควนปริง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

End of content

No more pages to load