ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างโครงการของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร ประจำปีงบประมาณ 2567

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างโครงการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ประจำปีงบประมาณ 2567 ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดดังเอกสารแนบ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2567 ช่องทางการสมัคร : สมัครผ่านระบบสมัครงานออนไลน์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ https://resume.psu.ac.th พร้อมแนบหลักฐานการสมัครในระบบรับสมัครงานออนไลน์ให้ครบถ้วน ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : งานบริหารและยุทธศาสตร์ (HR) สำนักงานวิทยาเขตตรัง โทร 0 7520…

Continue Readingประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างโครงการของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร ประจำปีงบประมาณ 2567

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างโครงการของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ตำแหน่งช่างฝีมือทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2567

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างโครงการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ประจำปีงบประมาณ 2567 ตำแหน่งช่างฝีมือทั่วไป จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดดังเอกสารแนบ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 ช่องทางการสมัคร : สมัครผ่านระบบสมัครงานออนไลน์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ https://resume.psu.ac.th พร้อมแนบหลักฐานการสมัครในระบบรับสมัครงานออนไลน์ให้ครบถ้วน ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : งานบริหารและยุทธศาสตร์ (HR) สำนักงานวิทยาเขตตรัง โทร 0 7520…

Continue Readingประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างโครงการของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ตำแหน่งช่างฝีมือทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2567

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างโครงการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ตำแหน่งคนสวน ประจำปีงบประมาณ 2567

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างโครงการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ประจำปีงบประมาณ 2567 ตำแหน่งคนสวน จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดดังเอกสารแนบ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 โดยติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่งานบริหารและยุทธศาสตร์ (HR) สำนักงานวิทยาเขตตรัง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ในวันและเวลาราชการ ยกเว้นวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 (วันสุดท้ายของการรับสมัคร) ปิดรับสมัครในเวลา 15.30…

Continue Readingประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างโครงการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ตำแหน่งคนสวน ประจำปีงบประมาณ 2567

End of content

No more pages to load