ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างโครงการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ตำแหน่งคนสวน ประจำปีงบประมาณ 2567

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างโครงการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ประจำปีงบประมาณ 2567 ตำแหน่งคนสวน จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดดังเอกสารแนบ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 โดยติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่งานบริหารและยุทธศาสตร์ (HR) สำนักงานวิทยาเขตตรัง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ในวันและเวลาราชการ ยกเว้นวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 (วันสุดท้ายของการรับสมัคร) ปิดรับสมัครในเวลา 15.30…

Continue Readingประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างโครงการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ตำแหน่งคนสวน ประจำปีงบประมาณ 2567

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ทางด้านบัญชี

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่งอาจารย์ ทางด้านบัญชี ตำแหน่งเลขที่ 0694 จำนวน 1 อัตรา กำหนดการรับสมัคร : รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2567 ช่องทางการสมัคร : สมัครผ่านระบบสมัครงานออนไลน์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ https://resume.psu.ac.th พร้อมแนบหลักฐานการสมัครในระบบรับสมัครงานออนไลน์ให้ครบถ้วน ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : งานบริหารและยุทธศาสตร์ (HR) สำนักงานวิทยาเขตตรัง โทร 0 7520…

Continue Readingประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ทางด้านบัญชี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสอนและสอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ทางด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสอนและสอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ทางด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งเลขที่ 3370 รายละเอียดดังเอกสารแนบ กำหนดวันสอบสอนและสอบสัมภาษณ์ : วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2567 เวลา 8.30 น. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสอนและสอบสัมภาษณ์-1Download

Continue Readingประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสอนและสอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ทางด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์

End of content

No more pages to load