คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ จัดโครงการ “ระดมความคิดเห็นเพื่อขับเคลื่อนด้านยางพาราในมุมมองใหม่ของจังหวัดตรัง”

เมื่อวันที่ 9 เมษายน ที่ห้องประชุม 53 ที่นั่ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ผศ.ดร.จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ “ระดมความคิดเห็นเพื่อขับเคลื่อนด้านยางพาราในมุมมองใหม่ของจังหวัดตรัง” โดยมี ดร.สุธิภรณ์ ตรึกตรอง รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตตรัง พร้อมด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และกลุ่มเกษตรกร และนักวิจัย เข้าร่วมโครงการ โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายหัวข้อ ทิศทางการวิจัยและนวัตกรรมยางพารา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย รศ.ดร.ภาณุพงศ์…

Continue Readingคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ จัดโครงการ “ระดมความคิดเห็นเพื่อขับเคลื่อนด้านยางพาราในมุมมองใหม่ของจังหวัดตรัง”

ยุวทูต PSU Young GACC ม.อ.ตรัง ชูภูมิปัญญา “จาก” วิถีชีวิต สู่เศรษฐกิจชุมชน

***** วันนี้ (12 กรกฎาคม 2564) อาจารย์ณฐ ย่าหลี เผยถึง การดำเนินการโครงการ PSU Young Global Affairs and Corporate Communication หรือ PSU Young GACC โดยมี ดร.สติมา โรจนวงศ์ชัย อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ นางสาวสุธัญญา หนูนรินทร์ พร้อมด้วย นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ (BE)…

Continue Readingยุวทูต PSU Young GACC ม.อ.ตรัง ชูภูมิปัญญา “จาก” วิถีชีวิต สู่เศรษฐกิจชุมชน

End of content

No more pages to load