You are currently viewing ร่าง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดาน อาคารที่พักบุคลากรตึก D และตึก E ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67069118466)
ร่าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดาน อาคารที่พักบุคลากรตึก D และตึก E ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67069118466)
  • Post published:June 7, 2024

วันที่ประกาศ 7 มิถุนายน 2567

วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ 12 มิถุนายน 2567

รายละเอียดดังไฟล์เอกสารที่แนบ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.gprocurement.go.th