You are currently viewing ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ห้องสตูดิโอสำหรับการถ่ายภาพเคลื่อนไหว ตำบลควนปริง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ห้องสตูดิโอสำหรับการถ่ายภาพเคลื่อนไหว ตำบลควนปริง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  • Post published:March 5, 2024

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ห้องสตูดิโอสำหรับการถ่ายภาพเคลื่อนไหว ตำบลควนปริง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดดังไฟล์ที่แนบ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.gprocurement.go.th

, ,
, ,