บริการของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ให้บริการเช่าห้องประชุม บริการห้องพัก บริการ sport complex ศูนย์บริการวิชาการ สะพานหิน ( มอ.สะพานหิน) ฯลฯ

ติดต่อเช่าห้องประชุม ห้องพักแฟลต

อัตราค่าธรรมเนียมการใช้ห้องประชุม

ประกาศการคิดค่าห้องพักแฟลต

PSU Phuket Sports Complex

062 448 8584 / 0-7627-6141

ศูนย์กีฬาเปิดให้บริการ

– สระว่ายน้ำ เปิดเวลา 13.30 – 20.00 น.

– สนามกีฬาอื่นๆ เปิดเวลา 13.30 – 20.30 น.

วันจันทร์ถึงวันเสาร์

A Title to Turn the Visitor Into a Lead

This is your chance to emphasize why the visitor should contact you right now.