ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง​

ข่าวร่วมงานกับ ม.อ.​

ข่าวจากศูนย์สอบ TOEIC/HSK

วันเวลาเปิดรับสมัคร สำหรับบุคคลทั่วไป นักศึกษา บุคลาดร ที่สนใจ สามารถดูได้ในช่อง Category of Payer (เปิดรับผู้ที่สนใจในทุกรอบสอบ)นักศึกษาสอบฟรี โดยคณะเป็นผู้ชำระเงินให้ สามารถดูวันสอบที่กำหนด ตามคณะและรหัสนักศึกษาที่ระบุไว้ และยืนยันการสอบตามวันที่เเจ้ง**ทั้งนี้นักศึกษาคณะและรหัสนักศึกษาที่ไม่ได้ระบุไว้ในวันนั้น สามารถสอบในประเภท Category of Payer ได้ในทุกรอบสอบ โดยนักศึกษาสามารถเลือกโปรแกรมการสอบได้ Read more
.brz .brz-css-cxafz{z-index: auto;margin:0;}.brz .brz-css-cxafz .brz-section__content{min-height: auto;}.brz .brz-css-cxafz > .slick-slider > .brz-slick-slider__dots{color: rgba(0, 0, 0, 1);}.brz .brz-css-cxafz > .slick-slider > .brz-slick-slider__arrow{color: Read more

ข่าวอบรมสัมนา

                งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ร่วมกับธนาคารกรุงเทพ จัดสัมมนา หัวข้อ วางแผนการเงิน วางแผนภาษี สำหรับมนุษย์เงินเดือน และการเทรดหุ้นสำหรับมือใหม่ โดยมีคุณพรไพลิน แซ่ตั้น คุณวุฒิ AFPT Read more
วันที่ 30 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุมเก็ตโฮ่ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ร่วมกับสำนักงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักพื้นฐานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา เวทย์ประสิทธิ์ ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ม.อ.ภูเก็ต กล่าวเปิดโครงการ และดร.บุญศุภภะ Read more
ม.อ.ภูเก็ต ร่วมโครงการ PSU Certified Instructor               เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ วิทยาเขตภูเก็ต ได้ร่วมให้ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอนของวิทยาเขตและจัดบูธแนะแนวภายในงาน PSU Certified Instructor ซึ่งเป็นโครงการตามแผนการประชาสัมพันธ์หลักสูตรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี Read more
สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัยสหวิทยาการวิทยาศาสตร์ระบบโลกและการจัดการภัยธรรมชาติอันดามัน (ESSAND) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานสัมมนาเผยแพร่ความรู้ เรื่อง “เครื่องมือและวิธีสำหรับการพัฒนาการท่องเที่ยวยั่งยืน:กรณีศึกษาในจังหวัดภูเก็ต และจุดหมายปลายทางทั่วโลก”โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรวดี ลิ่มสกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวต้อนรับ ซึ่งการบรรยายครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตระการ ประภัสพงษา ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และดร.กฤตณะ Read more